REGNSKAP

Vi er et profesjonelt og autorisert regnskapsførerselskap. Vi samarbeider med våre kunder for å komme fram til den beste arbeidsdelingen og de mest effektive løsningene. Vi kan ta alt eller deler av ditt regnskap. Ta gjerne kontakt for å se hva vi kan gjøre for dere.

LØNN

Ansatte er din viktigste ressurs. Vi hjelper dere å ivareta ansattes rettigheter innen lønnsområdet. Vi holder oss faglig oppdatert innen fagfeltet som stadig er i endring. La oss sammen finne fram til de beste løsningene for din bedrift og dine ansatte.

LANDBRUKSREGNSKAP

Vi har spesialkompetanse på Landbruksregnskap, og har samarbeidsavtale med Norges Bondelag. Vi følger bransjen tett og er jevnlig på oppdateringskurs hos Bondelaget. Dette sikrer at alle våre kunder innen landbruket har en kompetent regnskapsfører innen bransjen. Vi benytter også regnskapsprogrammet Duett slik at vi ivaretar nødvendige virksomhetsråder.