Landbrukets Dataflyt

Dataflyt

Dataflyt er et felles IKT-system i landbruksnæringa for standardisert elektronisk transport av avregninger, faktura, regnskapsrapporter, driftsinformasjon og andre standardiserte landbruksdata. Dataflyt skal gi grunnlag for bedre beslutningsstøtte gjennom utvikling av sammenlignings- og nøkkeltall for det enkelte landbruksforetak, statistikk og bedre datagrunnlag for landbruksforskning.

Systemet utvikles og drives av Landbrukets Dataflyt SA, et selskap eid av sentrale aktører innen norsk landbruk. Dataflyt vil gi effektiviseringsgevinster og bedre beslutningsstøtte for det enkelte landbruskforetak, foretakets samarbeidspartnere og landbruksnæringa samlet.

For mer informasjon: https://www.landbruketsdataflyt.no