nyheter

Kjørebok- Må jeg ha det ?

Skattyteren har ikke plikt til å føre kjørebok. Ligningsmyndighetene kan heller ikke pålegge skattyteren dette, men en nøyaktig ført kjørebok vil for skattyteren oftest være en avgjørende dokumentasjon for yrkeskjøringen. En slik kjørebok må fortløpende og daglig registrere bruken av bilen i yrket. Den må angi utgangspunktet for dagens kjøring, hvilket firma, byggeplass eller lignende som er besøkt, hvor kjøringen avsluttes og kjørelengden ifølge kilometertelleren. Bilens kilometerstand må minst hver måned avleses fra kilometertelleren og anføres i boken.

Landbrukets Dataflyt

Dataflyt

Dataflyt er et felles IKT-system i landbruksnæringa for standardisert elektronisk transport av avregninger, faktura, regnskapsrapporter, driftsinformasjon og andre standardiserte landbruksdata. Dataflyt skal gi grunnlag for bedre beslutningsstøtte gjennom utvikling av sammenlignings- og nøkkeltall for det enkelte landbruksforetak, statistikk og bedre datagrunnlag for landbruksforskning.

Wærholm internett sider

Det har vært en lang prosess fram til det resultatet vi ser i dag. Sidene vil bli videre utviklet i samarbeid med vår leverandør.

En av fungskjone vi har tenkt å få på plass er en "regnskapskalender". Det gleder vi oss til.

1 år i Lavik

Vi har nå vært i drift et helt år i Lavik. Vi ønsker flere kunder velkommen. Ta gjerne kontakt.